Awaking Zenses

Tantra en visie

Tantra-

levensfilosofie & visie

De Tantrische beleving gaat over ontspanning, overgave, acceptatie en bewustzijn.

Tantra is een oude Indiase levenswijze die los staat van religies, dogma’s en is niet zozeer een leer. Het beslaat een manier van leven die met name gaat over een nieuwe manier van het ervaren en ontdekken van intimiteit, in flow zijn met de ander, in het moment zijn zonder doelen en verwachtingen en niet oordelend omgaan met wat zich aandient. De kunst is om alles los te laten in overgave en te vertrouwen op de ander en op een natuurlijk verloop van wat er gebeurt.

Model: Asim Sacred Fire, filmwerk: Etienne Oldeman

 
Deze sessie is vooral bedoeld voor mensen die:

♥ openstaan voor een Zuivere Tantrische massage en hier ook zuiver in staan
♥ zichzelf graag laten verwennen en verzorgen
♥ (te) weinig (liefdevolle) aanraking ervaren
♥ liefde kunnen ontvangen
♥ zich graag weer vitaal, geÏnspireerd en levenslustig willen voelen
♥ in staat zijn de rol van ontvanger op zich te nemen en mij de rol van gever te laten
♥ actief meewerken met de ademhaling om zodoende een bewuste totaalervaring te hebben en de levensenergie goed door te laten stromen
♥ de roep voelen en nieuwsgierig zijn
♥ zich willen leren openstellen c.q. overgeven voorbij de controle-modus
♥ naar zichzelf durven kijken en verder willen komen in hun innerlijke ontdekkingsreis

 
Deze sessie werkt wat ons betreft niet voor degenen die:

♥ geen oprechte interesse hebben in tantra als gehele visie
♥ zeer onbewust en verstard zijn
♥ puur op een erotische behandeling uit zijn
♥ de touwtjes zelf strak in handen willen houden en zich niet willen overgeven
♥ deze sessie “even snel tussendoor” willen ondergaan
♥ tijdens de massage op de gever gericht zijn in plaats van op zichzelf
♥ seksueel gefixeerd/ gefrustreerd zijn en meer willen dan hetgeen we aanbieden en zo de massage naar hun hand willen zetten


Nog meer redenen om een Tantrasessie aan te gaan/ verschillende redenen waarom mensen voor een Tantrasessie bij mij kwamen:

Om subtiel te leren voelen, om energie te leren herkennen in zowel aardse als kosmische vorm, om herkenning, sturing en bemoediging te vinden op het pad van zelfontplooiing, om de aardse verwikkelingen meer los te kunnen laten en te relativeren, om angsten te overwinnen in (al dan niet fysiek) contact met een vrouw, omdat je een handicap hebt in min of meerdere mate en je daarom geen ervaring hebt in contact met vrouwen, omdat de diagnose autisme op jou van toepassing is, om je weer aan zachte, positieve vrouwelijke energie te kunnen laven, om jezelf en je innerlijke man-/ vrouwenergie meer in balans te brengen, voor innerlijke kracht, centrering en zelfvertrouwen, om heling te vinden bij bijv. seksueel misbruik, wanneer je door religie en dogma’s ge-/misvormd bent waardoor er veel angsten, oordelen en andere onvrijheden leven rond het thema seksualiteit of gewoon als voeding voor lijf, Hart & Ziel.